Tag Archives: cà chua

Nhổ bỏ hàng trăm ha cà chua bệnh ở Lâm Đồng

Cũng theo anh Tuệ, những ruộng diện tích lớn ước tính số tiền có thể mất đến vài trăm triệu đồng. Nhiều địa phương đã tính đến việc hỗ trợ thiệt hại với..  Dù giá cà chua tại vườn tăng gấp 3-4 lần nhưng sản lượng sụt giảm nghiêm trọng