Tag Archives: cám cho gà ăn

Thức ăn cho gà – Cám G74HB

Hỗn hợp cao cấp G74HB – Hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị. – Hàm lượng protein 16%.

Thức ăn cho gà – Cám G160

Đậm đặc cao cấp G160. – Dùng cho Gà nuôi thịt từ 1 ngay tuổi đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 44%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phẩm giúp Gà tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt, da vàng, chân vàng.

Thức ăn cho gà – Cám G74

Hỗn hợp cao cấp G74. – Dùng cho Gà đẻ. – Sản phẩm giúp Gà đẻ trứng to, tỷ lệ đẻ cao, chất lượng vỏ trứng tốt, tỷ lệ ấp nở cao và tuổi đẻ dài.

Thức ăn cho gà – Cám G75

Hỗn hợp cao cấp G75. – Dùng cho Gà thả vườn từ 1 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 16%.

Thức ăn cho gà – Cám G72L

Hỗn hợp cao cấp G72L. – Dùng cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, da vàng, chân vàng, chất lượng thịt tốt.

Thức ăn cho gà – Cám G72

Hỗn hợp cao cấp G72. – Dùng cho Gà lông màu nuôi thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, tăng chất lượng thịt, da vàng, chân vàng và giảm tiêu tốn thức ăn

Thức ăn cho gà – Cám G71

Hỗn hợp cao cấp G71. – Dùng cho Gà lông màu nuôi thịt từ 1 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 20%. – Sản phẩm giúp Gà con phát triển tốt, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn và giảm nguy cơ nhiễm bệnh, da vàng,

Thức ăn cho gà cám G82

Hỗn hợp cao cấp G82. – Dùng cho Gà từ 15 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 20%. – Sản phẩm giúp Gà tăng sức đề kháng, đan Gà phát triển đồng đều và tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn và nguy cơ nhiễm bệnh, da