Tag Archives: chuồng trại cho thỏ

Làm sao nuôi thỏ đạt hiệu quả kinh tế cao

Ta nên chọn những con thỏ từ đàn 5-6 con/đàn trở lên để làm giống. Để chọn những con thỏ có khả năng sinh trưởng tốt ta cần cân thỏ lên, với những con..  Hiện nay ở nước ta chăn nuôi thỏ phát triển chưa thực sự mạnh dù giá