Tag Archives: hiệp hội mía đường việt nam

Hàng trăm tỉ đồng ‘thu hụt’ khi nhập khẩu đường

Điều gợi lên suy nghĩ của nhiều người là trong những năm qua, Bộ Công Thương đã không quan tâm đến ý kiến đề xuất này của Hiệp hội mía đường  Ngân sách nhà nước lẽ ra mỗi năm có thêm hàng trăm tỉ đồng nếu việc tổ chức đấu