Tag Archives: nhập khẩu

Hàng trăm tỉ đồng ‘thu hụt’ khi nhập khẩu đường

Điều gợi lên suy nghĩ của nhiều người là trong những năm qua, Bộ Công Thương đã không quan tâm đến ý kiến đề xuất này của Hiệp hội mía đường  Ngân sách nhà nước lẽ ra mỗi năm có thêm hàng trăm tỉ đồng nếu việc tổ chức đấu

Tăng nguồn thu cho ngân sách khi nhập 100% đường thô

Theo đó, VSSA kiến nghị 3 vấn đề: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương ban hành cơ chế chính thức và thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế  VSSA kiến nghị ban hành cơ chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường. Theo