Tag Archives: Nhật báo KPL

Lào sẽ lập các kho dự trữ gạo

Cụ thể, các kho dự trữ sẽ được xây dựng ở thủ đô Vientiane; tỉnh Xekong, cách Vientiane khoảng 530 km về phía đông nam và tỉnh Xieng Khuang, cách  Nhật báo KPL của Lào ngày 30.6 đưa tin nước này sẽ thiết lập các kho dự trữ gạo trên