Tag Archives: tăng nguồn thu cho ngân sách

Tăng nguồn thu cho ngân sách khi nhập 100% đường thô

Theo đó, VSSA kiến nghị 3 vấn đề: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương ban hành cơ chế chính thức và thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế  VSSA kiến nghị ban hành cơ chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường. Theo