Tag Archives: thức ăn cho gà nhỏ

Thức ăn cho gà – Cám G71

Hỗn hợp cao cấp G71. – Dùng cho Gà lông màu nuôi thịt từ 1 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 20%. – Sản phẩm giúp Gà con phát triển tốt, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn và giảm nguy cơ nhiễm bệnh, da vàng,

Thức ăn cho gà cám G82

Hỗn hợp cao cấp G82. – Dùng cho Gà từ 15 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 20%. – Sản phẩm giúp Gà tăng sức đề kháng, đan Gà phát triển đồng đều và tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn và nguy cơ nhiễm bệnh, da