Tag Archives: thức ăn cho heo nhỏ

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2L

Hỗn hợp cao cấp A2L -Dùng cho Heo từ 20 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 16%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn va thúc đẩy khả năng tạo nạc.

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo con tập ăn

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dành cho heo từ tập ăn đến 15 kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 10 kg – 20 kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn đặc biệt cho heo từ 7 – 15kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn đặc biệt cho heo trang trại 15kg – 30kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam