Tag Archives: thức ăn cho heo

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A4

Hỗn hợp cao cấp A4. – Dùng cho Heo nái chửa và nái đẻ. – Hàm lượng Prôtêin 14%. – Sản phẩm giúp heo nái phát triển tốt, tăng khả năng lên giống, tỷ lệ thụ thai, tăng số con sinh ra và giúp đàn con khỏe mạnh từ trong

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A3

Hỗn hợp cao cấp A3. – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 14,5%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng tối đa, tăng khả năng tạo nạc,và chất lượng quầy thịt.

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2L

Hỗn hợp cao cấp A2L -Dùng cho Heo từ 20 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 16%. – Sản phẩm giúp Heo tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn va thúc đẩy khả năng tạo nạc.

Thức ăn cho heo – A1S

Hỗn hợp cao cấp A1S – Dùng cho Heo tập ăn đến 15 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm chứa đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng giúp Heo ăn tốt, tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, không tiêu chảy.

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2A

Hỗn hợp cao cấp A2A. – Dùng cho heo từ 15 – 30 Kg. – Hàm lượng Protein 18%. – Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng giảm tiêu tốn thức ăn.

Thức ăn cho heo – hỗn hợp dạng viên A2

Hỗn hợp cao cấp A2 – Dùng cho heo từ 15 đến 30 Kg. – Hàm lượng Prôtêin: 17,5%. – Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn.

Thức ăn cho heo – Đậm đặc dạng bột A2000

Đậm đặc A2000. – Đậm đặc dạng bột dùng cho heo nái tiết sữa nuôi con. – Hàm lượng Protein 38%. – Sản phẩm giúp heo nái phát huy tốt khả năng tiết sữa, tăng chất lượng sữa. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.

Thức ăn cho heo – Đậm đặc dạng bột 2045

Đậm đặc cao đạm 2045. – Đậm đặc dạng bột dùng cho heo từ 5kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Protein 45%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phầm giúp heo tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức ăn.

Đậm đặc cho heo thịt 2047

Đậm đặc cao đạm 2047. – Đậm đặc dạng bột dùng cho heo từ tập ăn đến xuất chuồng. – Hàm lượng Protein 47%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phẩm giúp heo tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức

Thức ăn cho heo – hỗn hợp dạng viên A3L

Hỗn hợp cao cấp A3L – Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 13,5%.

Chế biến thức ăn xanh cho gia súc gia cầm

Có thể chặt cành phơi cho lá rụng, nếu trời mưa thì tuốt lá rang nóng cho khô, giả thành bột, đóng bao nilon, dự trữ nơi khô thoáng. Cho gà ăn 4 – 6% khẩu..  1/ Bột cỏ Stylô: Cỏ Stylô là cây họ đậu, 1 kg bột cỏ Stylô

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái chửa

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn(5kg) đậm đặc dành cho heo nuôi trang trại

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn đậm đặc dành cho heo nuôi trang trại

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo con tập ăn

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dành cho heo từ tập ăn đến 15 kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 10 kg – 20 kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn đặc biệt cho heo từ 7 – 15kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam

Thức ăn đặc biệt cho heo trang trại 15kg – 30kg

Hãng sản xuất Vinatuco Loại Cám Xuất xứ Việt Nam