Tag Archives: thức ăn cho ngan

Hỗn hợp dạng viên VN63

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN63. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 15%.

Thức ăn hỗn hợp dạng viên VN62L

Hỗn hợp dạng viên VN62L. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giản tiêu tốn thức ăn.

Hỗn hợp dạng viên VN62

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN62. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 17%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng trưởng tối đa, giảm tiêu tốn thức ăn và cải thiện chất lượng thịt.

Hỗn hợp dạng viên VN61

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN61. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 1 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, gảim nguy cơ nhiễm bệnh, giảm tiêu tốn thức ăn và tăng trưởng tốt.

Thức ăn đậm đặc dạng viên VN69

Sản phẩm đậm đặc cao cấp dạng viên VN69. – Dùng cho Vịt, Ngan đẻ. – Hàm lượng Prôtêin 38%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.