Tag Archives: thức ăn gà lớn

Thức ăn cho gà – Cám G72

Hỗn hợp cao cấp G72. – Dùng cho Gà lông màu nuôi thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, tăng chất lượng thịt, da vàng, chân vàng và giảm tiêu tốn thức ăn