Tag Archives: thức ăn ngan lớn

Thức ăn hỗn hợp dạng viên VN62L

Hỗn hợp dạng viên VN62L. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giản tiêu tốn thức ăn.

Hỗn hợp dạng viên VN62

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN62. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 17%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng trưởng tối đa, giảm tiêu tốn thức ăn và cải thiện chất lượng thịt.