Tag Archives: thức ăn Prôtêin 16%

Thức ăn cho gà – Cám G75

Hỗn hợp cao cấp G75. – Dùng cho Gà thả vườn từ 1 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 16%.