Tag Archives: thức ăn Prôtêin 18%

Thức ăn cho heo – Hỗn hợp dạng viên A2A

Hỗn hợp cao cấp A2A. – Dùng cho heo từ 15 – 30 Kg. – Hàm lượng Protein 18%. – Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng giảm tiêu tốn thức ăn.

Thức ăn hỗn hợp dạng viên VN62L

Hỗn hợp dạng viên VN62L. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giản tiêu tốn thức ăn.

Thức ăn cho gà – Cám G72L

Hỗn hợp cao cấp G72L. – Dùng cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 28 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 18%. – Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, da vàng, chân vàng, chất lượng thịt tốt.