Tag Archives: thức ăn Prôtêin 19%

Thức ăn cho heo – A1S

Hỗn hợp cao cấp A1S – Dùng cho Heo tập ăn đến 15 Kg. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm chứa đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng giúp Heo ăn tốt, tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, không tiêu chảy.

Hỗn hợp dạng viên VN61

Sản phẩm hỗn hợp cao cấp VN61. – Dùng cho Vịt, Ngan thịt từ 1 đến 28 ngày tuổi. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, gảim nguy cơ nhiễm bệnh, giảm tiêu tốn thức ăn và tăng trưởng tốt.

Thức ăn cho gà – Cám G72

Hỗn hợp cao cấp G72. – Dùng cho Gà lông màu nuôi thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán. – Hàm lượng Prôtêin 19%. – Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, tăng chất lượng thịt, da vàng, chân vàng và giảm tiêu tốn thức ăn