Tag Archives: thức ăn vô đạm

Bổ sung ure vào thức ăn cho gia súc

Biện pháp đơn giản đã được nhiều người chăn nuôi áp dụng đó là kỹ thuật ủ rơm (khô hoặc tươi) với Urê, trên thực tế đã có rất nhiều người thực hiện..  Bò sữa, bò thịt là nhóm gia súc có dạ dày 04 túi nên tiêu hóa khác