Tag Archives: thực phẩm dạng mảnh

Thức ăn cho gà – Cám G74HB

Hỗn hợp cao cấp G74HB – Hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị. – Hàm lượng protein 16%.