Tag Archives: thực phẩm Prôtêin 44%

Thức ăn cho gà – Cám G160

Đậm đặc cao cấp G160. – Dùng cho Gà nuôi thịt từ 1 ngay tuổi đến xuất chuồng. – Hàm lượng Prôtêin 44%. – Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì. – Sản phẩm giúp Gà tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt, da vàng, chân vàng.