Tag Archives: vựa tôm

Trúng mùa cá trên đất nuôi tôm ở Cà Mau

Anh Trần Công Tâm, một kỹ sư chuyên ngành sản sản cho biết, không phải cá nào cũng tồn tại và phát triển trong đất nuôi tôm. Đối với cá chốt, cá chẻm, cá..  Tỉnh Cà Mau có hàng trăm hộ nông dân tăng thêm thu nhập từ 10-20 triệu